COVID-19 izraisītās sekas

COVID-19 ietekme. Izvērtēšana
01/10/2020
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – rekonstrukcija
01/04/2021
Untitled

Ņemot vērā apstākli, ka 2020.gada pavasarī, iestājoties covid-19 izraisītai krīzes situācijai gan Latvijā, gan Eiropas valstīs, uzņēmumam ilgstoši nebija iespējams nodrošināt izejvielu iegādi, kā arī nodrošināt produkcijas eksportu, jebkāda veida investīcijas uzņēmuma ražotnē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanas ietvaros tika apturētas līdz brīdim, kad situācija stabilizēsies. Šāda situācija liedz projektu īstenot tā iepriekš noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2020.gada beigām.

Uznēmums ir izvērtējis esošo situāciju, t.sk. atjaunojis gan izejmateriālu saņemšanu un saražotās produkcijas noņemšanu, tādejādi nodrošinot stabilu finanšu plūsmu, kas ļautu atkal veikt investīcijas uzņēmuma ražotnē, t.sk. projektā plānotajās aktivitātēs. Secināms, ka projekts būtu īstenojams pilnā apmērā līdz 2021.gada beigām, par ko arī panākta vienošanās ar projekta uzraugošo iestādi CFLA.