COVID-19 ietekme. Izvērtēšana

COVID-19 ietekme
01/07/2020
COVID-19 izraisītās sekas
01/01/2021
Untitled

Saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums šobrīd izvērtē projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanas pagarināšanu par gadu.