Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST”- energoefektivitātes veicināšana ražotnē

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.
01/10/2021
Untitled

Uzņēmums noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros veicināta efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana lina dzijas, virvju un auklas izstrādājumu ražošanā, veicot energoefektivitātes veicinošus pasākumus SIA “Baltiks EAST” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, tādejādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu.