Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.
01/07/2021
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST”- energoefektivitātes veicināšana ražotnē
01/02/2022
Untitled

Uzņēmums aktīvi turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros uzsākta ražotnes siltināšanas darbu otrā kārta, tāpat noslēgti līgumi par LED gaismekļu un elektromotoru iegādi.

Atgādināsim, ka uzņēmums 2019.gada 11.februārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu lina dzijas, virvju un auklas izstrādājumu ražošanā, veicot energoefektivitātes veicinošus pasākumus SIA “Baltiks EAST” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, tādejādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz vismaz 350 tūkst. EUR, no tām 104 543,50 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu. Projekts faktiski tiks uzsākts šī gada pavasarī un to plānots īstenot līdz 2021.gada beigām.