admin

01/02/2022

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST”- energoefektivitātes veicināšana ražotnē

Uzņēmums noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros veicināta efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana lina […]
01/10/2021

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.

Uzņēmums aktīvi turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros uzsākta ražotnes siltināšanas darbu otrā kārta, tāpat noslēgti […]
01/07/2021

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.

Uzņēmums aktīvi turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros uzsākta ražotnes siltināšanas darbu otrā kārta. Tāpat drīzumā […]
01/04/2021

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – rekonstrukcija

Uzņēmums ir atsācis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros noslēgusies ražotnes ventilācijas rekonstrukcija. Tāpat tiek plānots veikt […]