Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – rekonstrukcija
01/04/2021
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” – siltināšana 2. k.
01/10/2021
Untitled

Uzņēmums aktīvi turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros uzsākta ražotnes siltināšanas darbu otrā kārta. Tāpat drīzumā plānots veikt LED gaismekļu un elektromotoru iegādi.