SIA “Baltiks EAST” darbinieku kvalifikācijas celšana

Projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” 2019
30/11/2019
Flax twine Nm. 0.2-0.8
15/03/2020

No 2009.gada 01.marta līdz 2010.gada 31.martam uzņēmumā ir īstenots projekts “SIA “Baltiks EAST” darbinieku kvalifikācijas celšana”.(projekta Nr. AKA / 1.3.1.1.4/08/01/507)
   Projekta ietvaros jūlijā ir pabeigtas apmacības mācību kursā “Spolēšanas iekārtas un darbs ar spolēšanas iekārtām”. Apmāciti 10 darbinieki. 
   S.g. jūlija noslēgušas apmācibas “Noliktavu operāciju organizēšana izejmateriālu un saražotās produkcijas loģistikai”. Apmācīti 5 darbinieki. 
   Septembrī sākās apmacības mācību kursā “Vērpšanas tehnoloģijas un darbs ar vērpšanas iekārtām”
   Apmācītie darbinieki nodrošinās ražotās produkcijas augstu kvalitāti, būtiski palielinās uzņēmuma konkurētspēju un darbības efektivitāti. Projektu līdzfinansē ESF
  No 2009.gada septembra līdz decembrim (ieskaitot) apmācības turpinās. 
2010.gada februārī noslēdzās apmācības mācību kursā “Vērpšanas tehnoloģijas un darbs ar vērpšanas iekārtām”. Apmācītas 6 darbinieces.