Projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” 2019

Eiropas Savienības atbalsts
10/08/2019
SIA “Baltiks EAST” darbinieku kvalifikācijas celšana
12/03/2020
Untitled

SIA “Baltiks EAST” 2019.gada. 25.martā noslēdza līgumu ar uzņēmumu apvienību SIA “RST Company” par būvdarbu veikšanu, kas saistīti ar ražošanas ēkas jumta un fasādes siltināšanas darbiem. Gan būvniecības otro kārtu, gan pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 348 478,32  EUR, no tām 104 543,50 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts faktiski tiks uzsākts šī 2019.gada pavasarī un to plānots īstenot līdz 2020.gada beigām.