Projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST”

Eiropas Savienības atbalsts
10/08/2019
Untitled

SIA “BALTIKS EAST” 2019.gada 11.februārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu lina dzijas, virvju un auklas izstrādājumu ražošanā, veicot energoefektivitātes veicinošus pasākumus SIA “Baltiks EAST” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, tādejādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 348 478,32  EUR, no tām 104 543,50 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts faktiski tiks uzsākts šī gada pavasarī un to plānots īstenot līdz 2020.gada oktobra beigām.