Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” — rekonstrukcija

COVID-19 izraisītās sekas
01/01/2021
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” — siltināšana 2. k.
01/07/2021
Untitled

Uzņēmums ir atsācis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 īstenošanu, kura ietvaros noslēgusies ražotnes ventilācijas rekonstrukcija. Tāpat tiek plānots veikt atkārotas cenu aptaujas attiecībā uz LED gaismekļu un elektromotoru iegādi, kā arī ražotnes siltināšanas darbu otrā etapa veikšanai.