Lauksaimniecība

Analizējot situāciju linkopībā, var secināt, ka tā ir maz attīstīta, taču pieprasījums pēc šķiedras pasaulē pieaug. Pamatojoties uz to, ir būtiski attīstītīt linkopību - audzēt ne tikai eļļas linus, bet arī garšķiedras linus.


2009. gadā trīs linu pārstrādes uzņēmumi Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā sadarbībā ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru nodibināja biedrību "Linu un kaņepju pārstrādes klāsteris", tās mērķis ir attīstīt linu un kaņepju nozari Latvijā.


Garantējot zemniekiem izaudzētās tehniskās linu šķiedras iepirkšanu, kā arī īstenojot apmācību programmas linu audzēšanā, SIA “Baltiks EAST” izstrādāja un 2010. gadā sāka īstenot ilgtermiņa stratēģiju linu audzēšanā.


2011. gadā ar liniem tika apsēti 118 hektāri zemes un 7.5 ha ar kaņepēm. Sējumi izvietoti Krāslavas, Rēzeknas un Preiļu rajonos.


2012. gadā ar liniem tika apsēti jau 632 hektāri zemes.


Galvenā problēma linkopībā līdz šim ir bijusi linu novākšana. Tagad situācija ir mainījusies. Īstenojot pilotprojektu, tika iegādāta linu novākšanas tehnika (2 komplekti) - plūcēji, atpoguļotāji, apvērsēji un preses no Holandes, kas ļāva samērā īsā laikā novākt ražu un uzlabot stiebriņu kvalitāti. Tiek pielietotas divu veidu novākšanas tehnoloģijas:


1. Tradicionālā linu novākšana, iegūstot gan linu stiebriņus, gan arī sēklas.
2. Novācot linus uzreiz pēc ziedēšanas, iegūst tikai linu stiebriņus, tādā veidā samazinot klimatiskos riskus.


Kādu tehnoloģiju pielietot, izvēlas linu audzētājs.


Uzņēmums piedāvā arī profesionālu speciālistu bezmaksas konsultācijas kā linu audzēšanā, tā arī novākšanā.


Pēc jaunās tehnoloģijas, ražas novākšana tiek uzsākta 15. jūlijā, kad novāc linus agrajā dzeltengatavībā.


Analizējot 2011. gada pilotprojekta rezultātus, var secināt, ka iegūt 4 tonnas linu stiebriņu no 1 ha ir reāli. Iegūtā šķiedra pārstrādes gaitā nedalās īsajā un garajā un ir kvalitatīva.

Tел. (+371) 64607287

Факс (+371) 64607288

2011. SIA "Baltiks East Ltd."