Rakstos

Uzsaka ražot divus jaunus produktu veidus

SIA "Baltiks EAST" uzsaka ražot divus jaunus produktu veidus: 
linu dzija un auklas ar "S" (kreiso) grodumu un katonizētā šķiedra.
 

  Līdz šīm uzņēmums ražoja linu dziju un auklas ar "Z" (labo) grodumu. 
  Savītiem izstrādājumiem ir sarežāīta konstrukcija, kuru mehāniskas īpašības un ekspluatācijas raksturojums ir atkarīgas no izejas materiāla. 
  Linu dzija un auklas ar "S" (kreiso) grodumu izmantojamas savīto izstrādājumu ražošanā. Savijot izstrādājumu no "S" un "Z" groduma dzijas, auklas vai tauvas, to stiprība palielinās 1.5 reizes. 
  Otrs produktu veids - katonizēta šķiedra, izmantojama papīra, celulozes ražošanai, kā labs izolācijas materiāls būvmateriālu ražošanā, kā arī mēbeļu un automobīlu rūpniecībā.

Tел. (+371) 64607287

Факс (+371) 64607288

2011. SIA "Baltiks East Ltd."