Projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē”

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē
30/07/2020

SIA “BALTIKS EAST” turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/18/A/022 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu lina dzijas, virvju un auklas izstrādājumu ražošanā, veicot energoefektivitātes veicinošus pasākumus SIA “Baltiks EAST” ražošanas ēkā un ražošanas procesā, tādejādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu.

2019.gadā veikta būvdarbu pirmā kārta, savukārt saistībā ar covid-19 negatīvo ietekmi gan uz uzņēmuma saimniecisko darbību, gan būvdarbu veikšanu kopumā, būvdarbu 2.kārta tikusi atlikta un to plānots noslēgt 2021.gada vasarā.

Tāpat 2021.gada laikā plānots veikt ražotnes apgaismojuma nomaiņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 348 478,32 EUR, no tām 104 543,50 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts faktiski tiks uzsākts šī 2019.gada pavasarī un tā īstenošana pagarināta līdz 2021.gada beigām.