Uzsākta projekta “SIA “Baltiks EAST” ārējā mārketinga aktivitātes

SIA “Baltiks EAST” darbinieku kvalifikācijas celšana
12/03/2020
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
12/03/2020

No 2009.gada 03.decembra uzsākta projekta “SIA “Baltiks EAST”ārējā mārketinga aktivitātes” īstenošana (projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/09/07/007, līguma numurs L-ĀTA-09-0198). Projekta ietvaros SIA “Baltiks EAST” piedalīsies izstādēs Krievijā, Lietuva un Francija ar savu ražoto produkciju.
Projektu lidzfinansē Eiropas Reģionā lais fonds.

No 2009.gada 01.decembra tiek uzsākta jauna projekta “SIA “Baltiks EAST” mārketinga aktivitātes eksporta tirgu apgūšanai (Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/09/10/002) īstenošana. 
No 07.12.-10.12. tiešā vizīte pie potenciālajiem klientiem Itālijā sadarbības līgumu noslēgšanai, projekta “SIA “Baltiks EAST” mārketinga aktivitātes eksporta tirgu apgūšanai” ietvaros. 
Projektu līdzfinansē ES Reģionālais attīstības fonds

2010.g.martā apmācības notika divos apmācību kursos: 
  1. Prasmes darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (apmācīti 8 darbinieki); 
  2. Excel un finanšu rādītāju analīze, izmantojot datoru (apmācīti 2 darbinieki

  No 2010.gada 03-04. martam tiešā vizīte Itālijā pie potenciālajiem klientiem par produkcijas piegādes jautājumiem, projekta “SIA “Baltiks EAST” eksporta tirgu apgūšana” ietvaros. 
Projektu līdzfinansē ES Regionālais attīstības fonds

  2010.gada 1. jūnijā noslēdzās projekta “SIA “Baltiks EAST” darbinieku kvalifikācijas celšana ” īstenošana.
Projektu līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds. 

  No 28-30.07.10. tiešā vizīte Itālijā līgumu slēgšanai ar potenciālajiem patērētājiem projekta ‘SIA “Baltiks EAST”- Itālijas tirgu apgūšana ” ietvaros. 
Projektu līdzfinansē ES Reģionālās attīstības fonds. 
  2010.gada 14 -16.oktobrī SIA “Baltiks EAST” piedalīsies straptautiskajā izstādē “Baltic Textile + Leather” (Viļņā} projekta “SIA “Baltiks EAST” ārējā mārketinga aktivitātes “ietvaros (projekta nr.ĀTA/2.3.1.1.1/09/07/007) 
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar LIAA. 

  SIA “Baltiks EAST” no 2010.gada 14-16. oktobrim piedalījās starptautiskajā izstādē “Baltic Textile + Leather” Viļņā projekta “SIA “Baltiks EAST” ārējā mārketinga aktivitātes” ietvaros (projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/09/07/007, līguma Nr. L-ĀTA-09-0198) 
  Izstādes laikā tika sniegta mutiska informācija, izdalīti bukleti un mūsu piedāvātās produkcijas paraugi. Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF, projekts tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru