Lauku saimniecību modernizācija

Eiropas Savienības atbalsts
04/03/2020
Krievijas lini 2008
12/03/2020

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros tika īstenots projekts „Šķiedru linu sējumu agrotehnisko pasākumu nodrošināšana SIA „Baltiks EAST” (projekta Nr.11-03-L12100-00297). Īstenošanas rezultātā tika iegādāta lauksaimniecība tehnika (traktors, arkls, kultivators, u.c.).